Aphrodisias-Tetrapylon -Bottom View of the Arch

11. February 2020